Inkoop en aanbestedingen

Bij energieinkoop worden veelal Europese aanbestedingen en Tenders uitgeschreven. Het digitaal aanbestedne geschiedt via de platforms van Aanbestedingskalender, Negometrix of TenderNed naar gelang onze klanten dat wensen.

Samen met de klant bepalen we waaraan de inschrijvers moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, kwaliteit tan aanzien van facturatie en mutatiebeheer en overige formele (maar facultatieve) eisen. Vervolgens verzamelen we en controleren we de gegevens van alle aansluitingen binnen het betreffende portfolio.

We stellen op basis van deze informatie een bestek op en handelen het gehele (formele) proces tot beoordeling af. In samenwerking met de klant worden inschrijvingen beoordeeld en wordt overgegaan tot gunning. Overheden en publiekrechtelijke instanties zijn verplicht om Europees aan te besteden. Voor Europese aanbestedingen worden hiervoor de wettelijke termijnen en overige regels gevolgd.

Na definitieve gunning assisteren we met het juiste verloop van de switch indien er een nieuwe leverancier is gekozen.

Indien van toepassing stellen we ook een prijsclick-strategie op om de tarieven voor de komende jaren vast te leggen. Prijs-risico management is daarbij van groot belang. We helpen de klant bij het uitvoeren van de prijsclicks volgens opgestelde strateie.


Typen klanten die we in het verleden hebben geholpen met de inkoop van energie zijn onder andere:

  • Grootverbruikers en multisite organisaties
  • Samenwerking van bedrijven op bijvoorbeeld bedrijventerreinen
  • Gemeenten en inkoopcollectieven van gemeenten en verwante instellingen