Diensten

Hier treft u een overzicht aan van de door Source4Energy aangeboden diensten.

Inkoop en aanbestedingen     Inkoop eisen en wensen, Verduurzaming, Social Return, Wettelijke verplichtingen
Contractering (duurzame) energie  Contractvorming, Commerciele eisen en wensen, onderhandelingen, Windenergie
Contractbeheer Factuurcontrole, Prijsklikstrategie, Mutatiebeheer 
Optimalisatie assets Beheers- en kostenaspecten mbt energieaansluitingen, -infrastructuur, -opslag en -productiemiddelen
Energiebesparing Analyse van (gebruik van) gebouwen en processen