Optimalisatie duurzame energie assets / Curtailment

Duurzame energie assets hebben veelal met energieverbruik gemeen dat ze niet flexibel zijn. Als gevolg daarvan kent windenergie een lagere marktwaarde dan een continue producerende productie-eenheid die de gemiddelde elektriciteisprijs in het jaar realiseert.

Het verschil is terug te voeren op de profilering van duurzame energieproductie en de beperkte voorspelbaarheid van deze productie leidend tot zogenaamde onbalans.

Profilering en de "profielkosten" worden bepaald door de correlatie tussen productie en uurprijzen. De onbalans is afhankelijk van de voorspelbaarheid van windkracht maar ook de omgang met de onbalans door de koper van de windenergie en ten slotte de windpark-karakteristiek (windcurve en vollasturen) die bepalen in welke mate de opgewekte energie fluctueert met windsnelheidverschillen. 

Om optimaal waarde te onttrekken aan duurzame energie assets dient de waardevermindering door inflexibiliteit te worden gewaardeerd op basis van de uurprijzen en prijsverwachtingen op de groothandelsmarkten.  

Door contrtacteren van de energie op basis van de energie commodity (gemiddelde energie marktprijs) en de flexibiliteitselementen zoals hierboven genoemd kan met nieuwe en bestaande duurzame energieprojecten effectief een betere prijs worden gerealiseerd.  

In feite zijn windproducenten en zonneproducenten dus ook inkopers maar niet van commodity, maar van flexibiliteit die als afslag in PPA's (Power Purchase Agreements) in mindering wordt gebracht op de commodity waarde van de productie.

Meerwaarde ontstaat wanneer de beperkte flexibiliteit van een WTG (mogelijkheid productie terug te regelen) wordt benut om bij zeer lage en soms zelfs negatieve korte termijnprijzen (TenneT op- en afregelprijzen) de productie te beperken.

Source4Energy is als independent PPA consutant in de markt voor het vormgeven en reviewen van curtailment constructies en clausules in PPA's in opdracht van windparken of banken.

Daarbij wordt getoetst of het curtailment voldoet aan de tussen partijen overeengekomen intenties ten aanzien van compensaties en upside sharing en worden valkuilen voorkomen zoals het al dan niet bedoeld onbalansrisico's terug laten vloeien van de kopende partij naar het windpark.  

 Hiervoor kunt u contact opnemen met Marten Turksema, bereikbaar op: 06 8123 1502.