Partners

Wanneer de situatie zich voordoet, participeren wij graag in initiatieven die bijdragen aan onze missie. Hierbij is het wel belangrijk dat we een substantiële bijdrage kunnen leveren en onze onafhankelijke positie gewaarborgd blijft. 

Voor een nadere kennismaking met de initiatieven waarin wij actief participeren kunt u in deze sectie de websites raadplegen van:

Wind4ind