Voorbeeldprojecten

 • Energie infrastructuur

  Aansluitingen en ATO's binnen het door de ACM gereguleerde netbeheer en maatwerkaansluitingen zoals voor railinfrastructuur, een Gesloten Distributiesysteem of Directe Lijn.
  • Inrichting E-infrastructuur Erasmus Universiteit Rotterdam

   In opdracht van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd de optimale configuratie bepaald voor de inrichting van de elektrische infrastructuur. Aandachtspunten hierbij waren verbruiksprojecties, flexibiliteit met het oog op wijzigende scenario's, implicaties voor aansluit- en transportkosten, exploitatiekosten van een EUR-net (GDS), energiebelasting-implicaties en organisatorische impact voor de EUR-organisatie.

   Op basis van het advies heeft EUR een onderbouwd besluit kunnen nemen over de te kiezen configuratie van aansluitingen en het al dan niet exploiteren van een EUR(GDS)-net.

    

  • Implicaties Warmtewet voor warmteproject gemeente Langedijk

   In opdracht van gemeente Langedijk werden de implicaties van de nieuwe Warmtewet vastgesteld voor een beoogde Exploitatie- en Infratstructuurovereenkomst betreffende een nieuw te ontwikkelen woonwijk met warmtenet in de gemeente Langedijk.