Voorbeeldprojecten

 • Verduurzaming & Asset optimalisatie

  • Contractering windenergie Windpark Noordoostpolder

   Ondersteuning bij de contractering van windenergie en Garanties van Oosprong in opdracht van Ventolines, projectontwikkelaar van windpark Westermeerwind en windpark NOP Agrowind.

   Inbreng van dieptekennis inzake marktmechanismen, prijsdynamiek, marktrisisco's, risico mitigatie strategiën en technieken en SDE-subsidie mechanismen leidend tot een PPA (Power Purchase Agreement) die als benchmark kan worden aangemerkt voor nieuw te realiseren windprojecten.

  • Energiebesparingsonderzoek gemeente Houten

   In opdracht van gemeente Houten werd het gemeentehuis aan een onderzoek onderworpen waarbij energiebesparingsopties werden geinventariseerd en geranked op basis van nodige investering, terugverdientijd en rentabiliteit. Diverse opnames van de situatie ter plaatse en uitwisselingen met de betrokken functionarissen van de gemeente waren onderdeel van de aanpak. Met het opegeleverde rapport kan de gemeente op basis van beschikbare middelen en eigen prioritering maatregelen in gang zetten.